הכינוס השנתי 2023

15 בפברואר, 2023

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

עמיתים יקרים,

ברוך בואכם למפגש המדעי השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית.

מצפים לראותכם איתנו בכינוס השנתי!

ועד חיפ"ק 2023
עדי קליין – יו"ר חיפ"ק

חברי ועד חיפ"ק:
עדי קליין, יו"ר חיפ"ק
טננבאום אריאל, מזכיר מדעי
איילת רמון, מזכ"לית
רון ברנט, גזבר
רונן שפיגל, חבר ועד
עדי עובדיה, חברת ועד
ליאורה שוהם, מזכירה