הגשת תקצירים

הגשת תקצירים

הכינוס השנתי של החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ"ק) יתקיים ביום רביעי, 5 בפברואר 2020,
במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב


ועד חיפ”ק קורא בזאת להגשת תקצירים בכל נושאי ההתמחות ברפואת ילדים.
רופאים, מומחים ומתמחים מוזמנים להגיש עבודות מקוריות שנעשו במהלך השנה האחרונה.
התקצירים שיתקבלו יוצגו במהלך הכינוס כהרצאות או כפוסטרים.

את התקצירים יש להגיש עד לתאריך 1 בדצמבר, 2019.

הוראות להגשת תקצירים:
• את התקציר יש להגיש דרך המערכת האלקטרונית בלבד.
• אורך התקציר: התקציר לא יעלה על 250 מילים. תקציר שיחרוג מכמות המילים יוחזר.
• שפת התקציר: עברית או אנגלית.
תקצירים שיתקבלו להצגה בכינוס יפורסמו בספר הכינוס כפי שהוגשו.

***מגישי התקצירים מתבקשים להירשם לכינוס בהרשמה מוקדמת על מנת להיכלל בתוכנית הכנס.