דברי פתיחה

החברה ישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ”ק) – Israel Society for Clinical Pediatrics

החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ”ק) נוסדה בשנות ה-50 של המאה ה-20 ומאגדת את כל רופאי הילדים של בתי החולים, כולל מתמחים ומומחים ברפואת ילדים, וכן רופאים בעלי התמחות-על ברפואת ילדים. בנוסף משתתפים בפעילויות החברה רופאי ילדים העובדים בקהילה, וכן עובדי בריאות כגון אחיות, הנחשבים לחברים נלווים בחברה.

מטרות החברה:

  • קידום הידע המקצועי ברפואת הילדים ועידכון חברי החברים בנושאי רפואת הילדים על כל גווניה, בנושאי התמחויות-העל וכן ברפואת ילדים כללית.
  • עידוד מחקרים קליניים והגברת האקדמיזציה של רפואת הילדים בבתי החולים.

פעילות ונקודות לציון:

  • בכל שנה בפברואר מתקיים כנס ארצי שבו מוצגות עבודות המחקר המקוריות בתחומי רפואת הילדים, הכוללות מחקרים קליניים ומחקרים מעבדתיים.
  • בכל שנה בסתיו נערך כנס שבו ניתנות הרצאות עדכון ברפואת ילדים, בעיקר בתחומי התמחות-העל ברפואת ילדים, על-ידי הרופאים המובילים בתחומם. בכל כנס נערך גם מיני-סימפוזיון בנושא נבחר ברפואת ילדים.
  • קורסים למתמחים: קורס הכנה שלב ב’ נערך פעמיים בשנה במשך יום, מהווה הכנה לבחינות שלב ב’ וכולל מקרי סימולציה בתחומים שונים ברפואת הילדים. קורסי העשרה בני יום-יומיים ניתנים על-ידי מומחים בתחומי התמחות-העל לצורך העמקת ידע בתחום ספציפי. במפגש מוצגים מקרי סימולציה בנושאים נבחרים ברפואת ילדים. המפגש נועד להקנות לנבחנים הכרות עם מבנה הבחינה, תרגול של מיומנויות הדיבור ומתן טיפים לניתוח מובנה ושיטתי של המקרים.
  • החברה מחלקת בכל שנה פרסי הצטיינות לעבודות מחקר למתמחים ולמומחים צעירים.
  • החברה מחלקת מענקים לעידוד מחקר, בדגש על עבודות קליניות ומחקרים רב-מרכזיים.
  • החברה מוציאה לאור עיתון מדעי, הכולל עבודות מקוריות של חברי חיפ”ק וכן הודעות ודיווחים על אירועים מיוחדים.
  • החברה פועלת בשיתוף עם האיגוד לרפואת ילדים וכן עם החברה לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ”א) לקידום מקצוע רפואת הילדים ולחיזוק הקשר בין רופאי הילדים בבתי החולים לבין רופאי הקהילה.

פרטי קשר:

 גב’ ליאורה שוהם, מזכירת חיפ”ק

 lhipak@gmail.com