תכנית הכנס


לוחות זמני המושבים

שעהמושבאולם
08:00-09:00רישום, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 
09:00-10:15מליאת פתיחהאולמות ב-ג (מליאה)
09:00תודות וברכות יו"ר חיפ"ק, פרופ' אביב גולדברט 
09:10חלוקת פרסי הצטיינות לעבודות מחקר של מתמחים וחלוקת מענקי מחקר לשנת 2019 
09:35הענקת אות יקיר חיפ"ק לפרופ' שי אשכנזי 
09:45הרצאת יקיר חיפ"ק 
10:15-10:45הפסקה, כיבוד, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 
10:45-12:15הרצאות במושבים מקבילים 1-6 
 מושב 1: מחלות זיהומיות 1אולם א'
 מושב 2: אנדוקרינולוגיה 1אולם ב'
 מושב 3: רפואת ריאות וטיפול נמרץאולם ג'
 מושב 4: רפואה דחופהאולם ד'
 מושב 5: ניאונטולוגיהאולם ה'
 מושב 6: אלרגיה ואימונולוגיהאולם ו'
12:15-12:30הפסקה, ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים 
12:30-14:30הרצאות במושבים מקבילים 7-12 
 מושב 7: מחלות זיהומיות 2מושב א'
 מושב 8: אנדוקרינולוגיה 2מושב ב'
 מושב 9: נושאים נבחרים ברפואת ילדיםמושב ג'
 מושב 10: דיבייטמושב ד'
 מושב 11: גסטרואנטרולוגיה, תזונה ונוירולוגיהמושב ה'
 מושב 12: המטולוגיה וראומטולוגיהמושב ו'
14:00-15:00ארוחת צהריים