תכנית הכינוס 

תוכנית פרלימנרית - **התוכנית כפופה לשינויים**

יום ה', 4 באוקטובר 2018

17:00-17:45התכנסות וביקור בתערוכה
17:45-19:30מושב 1: יושבי ראש: פרופ' גידי פרת, פרופ' מיכאל גולדמן
17:45-18:00דברי פתיחה
יו"ר חיפ"ק, פרופ' אביב גולדברט
18:00-18:30

Hemolytic uremic syndrome: From exploring pathophysiology to effective therapy

פרופ' מרים דוידוביץ, המרכז הרפואי שניידר, פתח- תקווה

18:30-19:00טיפול במחלות  ליזוזומליות
ד"ר אורנה סטרץ-חכם, המרכז הרפואי סורוקה, באר- שבע
19:00-19:30מכאבי עצמות ועד סרקומות
ד"ר דרור לווין, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, ת"א
  

 

יום ו', 5 באוקטובר 2018

08:30-09:00התכנסות בוקר וביקור בתערוכה
09:30-11:00מושב 2: יושבי ראש: פרופ' דני בן אמיתי, פרופ' יצחק סרוגו
09:30-09:00טיפולים בזיהומי עור בילדים
ד"ר גיא שלום, מנהל שירות רופא עור אונליין, כללית
10:00-09:30

Candida, Candidiasis and Candidemia: a Candid Review

ד"ר רונן בן עמי, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, ת"א
10:00-10:30חיסון חדש כנגד מנינגוקוקוס
ד"ר עודד שוירמן, המרכז הרפואי שניידר, פתח- תקווה
10:30-11:00חיסון נגד פפילומה , אז מה חדש?
פרופ' יצחק סרוגו, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה
11:30-13:30

מושב 3: יושבי ראש: פרופ' ציפי פליק - זכאי, פרופ' שרגא בלזר

11:30-12:00

טיפולים במחלת נימן פיק

פרופ' אניק רוטשילד,המרכז הרפואי שיבא, תל - השומר

12:30-13:00

אנגיואדמה תורשתית  - מנגנוני פעולה וטיפולים חדשים

פרופ' אהרון קסל, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
13:00-13:30TBA
  
13:30-14:30ארוחת צהרים
  
20:30ארוע חברתי - הרצאתו של אלון בן דוד