תכנית הכינוס 

תוכנית פרלימנרית - **התוכנית כפופה לשינויים**

יום ה', 4 באוקטובר 2018

17:00-17:45התכנסות וביקור בתערוכה
17:45-18:00דברי פתיחה
יו"ר חיפ"ק, פרופ' אביב גולדברט
18:00-18:30הרצאה בנושא HUS
פרופ' מרים דוידוביץ, המרכז הרפואי שניידר, פתח- תקווה
18:30-19:00טיפול במחלות  ליזוזומליות
ד"ר אורנה סטרץ-חכם, המרכז הרפואי סורוקה, באר- שבע
19:00-19:30 טיפולים במחלת נימן פיק
פרופ' אניק רוטשילד,המרכז הרפואי שיבא, תל - השומר
  

 

יום ו', 5 באוקטובר 2018

08:30-09:00התכנסות בוקר וביקור בתערוכה
09:30-09:00טיפולים בזיהומי עור בילדים
ד"ר גיא שלום, המרכז הרפואי סורוקה, באר- שבע
10:00-09:30חידושים בטיפולים במחלות פיטריתיות
ד"ר רונן בן עמי, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, ת"א
10:00-10:30חיסון חדש כנגד מנינגוקוקוס
ד"ר עודד שוירמן, המרכז הרפואי שניידר, פתח- תקווה
10:30-11:00חיסון נגד פפילומה , אז מה חדש?
פרופ' יצחק סרוגו, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה
11:30-12:00כאבי עצמות בילדים
ד"ר דרור לווין, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, ת"א
12:30-13:00טיפולים חדשים באנגיואדמה
פרופ' אהרון קסל, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
13:00-13:30TBA
  
13:30-14:30ארוחת צהרים
  
20:30ארוע חברתי - הרצאתו של אלון בן דוד