רישום


 

הרשמה לכנס השנתי של החברה הישראלית של פדיאטריה קלינית

בתאריך: 5 בפברואר 2020, מלון דיוד אינטרקונטיננטל, ת"א

הרשמה לכינוס

דמי רישום הרישום בש"ח וכולל מע"מ
 הרשמה מוקדמת למשלמים עד 5 בינואר 2020הרשמה מאוחרת למשלמים בין התאריכים 6 בינואר 2020 ולמשלמים במקום
חבר חיפ"ק ששילם דמי חבר ללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק₪100 
חבר כבודללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק 50 ₪
אינו חבר חיפ"ק250 ₪ 300 ₪
מתמחה חבר חיפ"ק ללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"קללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק
מתמחה שאינו חבר חיפ"ק100 ₪ 150 ₪
אח/אחות100 ₪200 ₪ 
סטודנט (לא כולל ארוחת צהרים) יש להציג אישור לימודים במעמד ההרשמהללא תשלוםללא תשלום

 

 

דמי הרישום כוללים: השתתפות בהרצאות, כיבוד בהפסקות, וארוחת צהרים

תנאי ביטול:  ביטול השתתפות עד ה - 05.01.2020 דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20%. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו דמי הרישום.
ביטולים יתקבלו רק בכתב. טפסים ללא תשלום לא יטופלו.

ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע להרשמה אל מחלקת הרישום:

דוא"ל: mtropp@paragong.com

טלפון: 03-5767734