רישום

הרשמה לכנס השנתי של החברה הישראלית של פדיאטריה קלינית

בתאריך: 5 בפברואר 2020, מלון דייויד אינטרקונטיננטל, ת"א


המחירים כוללים מע"מהרשמה מוקדמת למשלמים עד 12 בינואר 2020הרשמה מאוחרת למשלמים בין התאריכים 13 בינואר 2020 ולמשלמים במקום
חבר חיפ"ק ששילם דמי חברללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק100 ש"ח
חבר כבודללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק50 ש"ח 
אינו חבר חיפ"ק250 ש"ח300 ש"ח
מתמחה חבר חיפ"קללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"קללא תשלום במסגרת החברות בחיפ"ק
מתמחה שאינו חבר חיפ"ק100 ש"ח150 ש"ח
אח/אחות100 ש"ח200 ש"ח
סטודנט (לא כולל ארוחת צהרים)
יש להציג אישור לימודים במעמד ההרשמה
ללא תשלוםללא תשלום

דמי הרישום כוללים: השתתפות בהרצאות, כיבוד בהפסקות, וארוחת צהרים
תנאי ביטול:  ביטול השתתפות עד ה - 12.01.2020 דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20%. לאחר תאריך זה.
לא יוחזרו דמי הרישום.

ביטולים יתקבלו רק בכתב. טפסים ללא תשלום לא יטופלו.

ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע להרשמה אל מחלקת הרישום:
דוא"ל: mtropp@paragong.com
טלפון: 03-5767734