רישום


לרישום לחץ כאן

 

 

 הרשמה מוקדמת
למשלמים עד לתאריך
3 בינואר 2019
הרשמה מאוחרת
למשלמים בין 04/01/2019-03/02/2019
ולמשלמים במקום
חבר חיפ"ק ששילם מיסים
לשנת 2018-2019
ללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
50 ₪
חבר כבודללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
50 ₪
אינו חבר חיפ"ק250 ₪300 ₪
מתמחה חבר חיפ"קללא תשלום
במסגרת החברות בחיפ"ק
50 ₪
מתמחה שאינו חבר חיפ"ק200 ₪200 ₪
אח/אחות100 ₪200 ₪
סטודנט (לא כולל א. צהריים)
(יש להציג אישור לימודים במעמד ההרשמה)
ללא תשלוםללא תשלום

 

לרישום לחץ כאן

 

דמי הרישום כולליםהשתתפות בהרצאות, כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים.
*חברי חיפ"ק שטרם שילמו את המיסים לשנת 2019 מתבקשים לפנות להסתדרות הרפואית בטלפון 03-6100444 ולהסדיר התשלום מבעוד מועד.

מדיניות הרשמה וביטולים:
• ביטול השתתפות עד ה - 03.01.2019 דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20%. לאחר תאריך זה, לא יוחזרו דמי הרישום.
• ביטולים יתקבלו רק בכתב. טפסים ללא תשלום לא יטופלו.