מידע כללי על המפגש המדעי 2019

מידע כללי על המפגש השנתי של חיפ"ק

 

תאריך:

19-21 בספטמבר  2019

 

מקום: 

מלון דן אכדיה, הרצליה

הרצאות הכנס, תערוכה והפסקות קפה יתקיימו בשטח הכנס.

 

מזכירות הכנס:

פארגון ישראל (דן כנסים)

רחוב אבא אבן 15, הרצליה

טלפון: 03-5767716

דוא"ל: torkabi@paragong.com