מידע כללי על המפגש המדעי 2018

מידע כללי על המפגש המדעי 2018

 

תאריכים:

4-6 באוקטובר 2018, כ"ה- כ"ו בתשרי, ה'תשע"ט

 

מקום: 

מלון דן אכדיה הרצליה

הרצאות הכנס, תערוכה והפסקות קפה יתקיימו בשטח הכנס.

 

מזכירות הכנס:

פארגון ישראל (דן כנסים)

רחוב אבא אבן 15, הרצליה

טלפון: 03-5767716