ועד חיפ"ק

עדי קליין, יו"ר חיפ"ק
אריאל טננבאום, מזכיר מדעי
איילת רמון, מזכ"לית
רון ברנט, גזבר
רונן שפיגל, חבר ועד
עדי עובדיה, חבר ועד

ליאורה שוהם, מזכירה